İçme Suyu Arıtma Tesisi

2021 yılı itibariyle bölgemiz sınırları içerisinde tedarikini sağladığımız içme suyu dağıtım hatlarında içme suyu sağlıklılaştırma kapsamında klorlama sistemi kurulmuştur. Eylül ayı itibariyle içme suyu arıtma tesisi binası yapımına başlanılmış olup, 2022 yılı içerisinde tam donanımlı tesisimiz faaliyete geçecektir.