Enerji Birimi

Bölge Müdürlüğümüz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 08/07/2008 tarih ED-OSB/1667-7/1213 Lisans No ile OSB Elektrik Dağıtım Lisansı almış olup; bu lisans gereği olarak onaylı sınırlarımız dâhilinde, OSB elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Bölgemizce elektrik enerjisi dağıtım politikası çerçevesinde Katılımcılarımıza yeterli miktarda, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli elektrik enerjisi temin edilmesi her zaman önceliğimizdir.