Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi

Bor Karma Ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtıldığı tesis 2010 yılında İhale edilerek 2013 yılında faaliyete geçmiştir. Tesis 1.500 m3/gün kapasiteye sahiptir. Artan işletme sayısı ile tesisin kapasite artırımı için fizibilite çalışmaları ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

-Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sanayicilerin tüm atıksularının kanalizasyon sistemine bağlanmasını sağlamak,
-Kanalizasyona Deşarj Limitlerine uygun deşarj yapılıp yapılmadığını firmalardan numune alımı yaparak, laboratuvarda analizini yaparak izlemek ve rapor etmek,
-Gerekli kontrollerin yapılması sonrasında tesislere iş yeri açma ruhsatının eki olan deşarj izni raporunu düzenlemek,
- Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında içerisinde bulunan kanalizasyon hattının, atıksu pompa istasyonunun bakımını ve onarımını yapmak, sorunsuz işletmek,
-Kanalizasyon hattı ile toplanan atıksuların atıksu arıtma tesisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak optimum şartlarda Çevre Mevzuatına uygun olarak arıtmak, tesise ait gerekli revizyonları planlamak ve yaptırmak,
Hizmetlerini yürütmektedir.