Ruhsat Birimi

-İmar Uygulamalarına İlişkin Çalışmalar,
-Bölge Müdürlüğümüz Tarafından Yaptırılacak İşlerin İhale Dosyalarının Hazırlanması, İhale Sürecinin Takibi,
-Bölgemiz Müdürlüğümüz Tarafından Yaptırılan Yapı İşlerinin Kontrolü (Hakediş, Geçici Kabul, Kesin Kabul Vs.),
-İmar Durumu Verilmesi,
-Alt Yapı Durum Belgesi Verilmesi,
-Su Basman Kotunun Verilmesi,
-T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi’nde, Caddelerin Numara ve İsimlendirmesi, Parsellerin Kapı Numaralarının Verilmesi,
-Yapı Ruhsatı Verilmesi,
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Sistemi’nin Takibi,
-Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden Parsel Bilgilerinin Öğrenilmesi,
-Yapı Kullanma İzni Verilmesi,
-Ruhsatsız ve Kaçak Yapıların Kontrolü ve Takibi,
-Bölge Katılımcılarına Teknik Destek,
-Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Başvuru Dosyası Kontrolü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Teslimi,
-Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Verilmesi,
-Kanal Bağlantı İzni Verilmesi,
-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi,
-Deneme İzni Verilmesi,
Hizmetleri verilmektedir.