Su ve Kanalizasyon Birimi

-Mevcut kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarılması ve arızaların giderilmesi çalışmalarını yürütmek, 
-Görev alanı içerisinde bulunan kolektörleri, dereleri, kanalizasyon şebekelerini ve yağmursuyu hatlarını işletmek, bunların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak, 
-Kombine araç ve vidanjör araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığının açılması ve foseptik çekimi hizmetlerinin yapılmasını temin etmek, 
-Sanayicilerden gelen arıza ve şikâyetler ile ilgili müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi vermek, şikâyetin niteliğini inceleyerek kurum sorumluluğundaki şikâyetin giderilmesini sağlamak,
-Atık suların çevreye zarar vermeden artıma tesisine kadar ulaştırılmasını sağlamak.
- İhtiyaç duyulan bölgesel kısımlara kanalizasyon şebekesi abone bağlantısı yapmak,
-Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerini tespit ederek, yenilenmesi işini yapmak,
-Sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yağmursuyu tahliyesi için yağmursuyu hatları ve yağmursuyu ızgaraları yapmak,
-İzinsiz yapılmış, atık su bağlantı projesi veya imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen mükelleflere gereken tebligatı ve atık su ve yağmur suyu şebekesine bağlantı izninin verilmesi için gerekli işlemleri yapmak,
-Katılımcı Atık Su Kontrolleri ve Analizleri,
-Şebeke Suyu Kontrolleri ve Analizleri,
-Katılımcı firmaların su abone bağlantısının yapılması,
-Gömülü Branşman Vanası Kontrol, Bakım – Onarımı,
-Su Açma Kesme faaliyetleri,
-Müşteri abonelik işlemlerinin yapılması,
-Katılımcı ihbar ve şikâyetlerine cevap verilmesi,
-Sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerinin yapılması,
-Şebekede meydana gelen hasar ve arızalara müdahale edilmesi,
-Ana şebeke üzerinde yapılması gerekli değişiklik ve iyileştirmelerin yapılması,
-Müşteri sayaçlarının 10 yıl aşımı halinde değişiminin yapılması,
-Acil durumlarda (Yangın vb.) itfaiye biriminin gerekli müdahaleyi yapması için yeteri kadar hidrant montajının yapılması,
-Aboneliğini iptal ettiren müşterilerin, iç tesisatlarının ana şebeke ile bağlantısı kesilerek su arzının durdurulması,
-Diğer altyapı birimlerince yapılan kazılara refakat edilmesi,
Hizmetleri verilmektedir.