100 Hektarlık Parselasyon Planı Hazırlanması_İhale İlanı

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB_100 Hektarlık İmar Planı Değişikliğine Dayalı Parselasyon Planı Hazırlanması_İhale İlanı