Bor O.S.B. Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı “BORSEV” Resmiyet Kazanarak Kurulmuştur.

Bor O.S.B. Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı “BORSEV” Resmiyet Kazanarak Kurulmuştur.
Ulusal ve Uluslararası ölçekteki mekanizmasından OSB faydasına azami ölçüde yararlanarak katkı sağlamak, Türkiye’nin ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünler üretebilen bir sanayi ve bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, her türlü alt yapı ve üst yapıda tüm imkanıyla destek sağlamak, eğitim ve öğretime destek vererek kalifiyeli eleman yetiştirmek ve sanayicilerimizi rekabete karşı korumak yegane amaçlarından olup ayrıca vakıf senedinde belirtilen diğer hedefleri yerine getirmek  amacıyla bölgemizde bir vakıf kurmak için çalışmalar yapılmış ve çalışmalar neticesinde;
18 Temmuz 2023 Tarihli ve 32252 sayılı T.C.  Resmî Gazete İlanıyla;
Bor O.S.B. Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı “BORSEV” Resmiyet Kazanarak Kurulmuştur;