HİZMET DESTEK ALANLARI TALEP TOPLAMA DUYURUSU

HİZMET DESTEK ALANLARI TALEP TOPLAMA DUYURUSU 

Bor Karma Ve Deri İhtisas OSB 

1536 Ada 6 No’lu (3.243,90 m2) 

1536 Ada 7 No’lu (3.246,82 m2) 

1536 Ada 8 No’lu (3.247,81 m2) 

1536 Ada 9 No’lu (3.248,81 m2) 

1536 Ada 10 No’lu (3.541,86 m2) 

1536 Ada 11 No’lu (3.614,06 m2)

1536 Ada 12 No’lu (3.253,12 m2) 

1536 Ada 13 No’lu (3.254,11 m2) 

1536 Ada 14 No’lu (3.255,10 m2) 

1536 Ada 15 No’lu (3.252,98 m2)

Mülkiyeti Bor Karma Ve Deri İhtisas OSB’ye ait Hizmet Destek Alanları* (OSB’de yer alan katılımcıların ihtiyacına yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösterilen alanları) tahsisi için 03.10.2022 tarihine kadar tercihen deri sektöründe faaliyet gösteren (ham deri depolama, deri kimyasalları satışı vb.) firmalardan talepler alınacaktır. Talepler Bor Karma Ve Deri İhtisas OSB Müdürlüğüne veya info@borosb.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Talep toplama sonrası belirlenecek tarihte açık arıtma usulü ile ihale yapılarak tahsis edilecektir. 

*Hizmet Destek Alanları; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, OSB uygulama Yönetmeliği ve 7033 sayılı kanunun 3. Maddesi kapsamında belirtilen “OSB’de yer alan katılımcıların ihtiyacına yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösterilen alanları” olarak belirtilen şartlardaki esaslara uygun yatırım alanlarına tahsis edilebilmektedir.