YATIRIM KOŞULLARI

  • Başvurunun alınması
  • Arsa Tahsisi & Sözleşme İmzalanması
  • ÇED Olumlu Belgesi & Yapı Ruhsatı Alınması
  • En az 3 ay İstihdam Koşullarının Sağlanması ile Tapu Devri yapılması
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi & İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Alınması

Arsa Bedeli
Arsa metrekare birim fiyatı % 80 indirimli olarak tahsis edilmektedir. Toplam arsa
bedelinin % 30 ‘u arsa tahsis sözleşmesi ile peşin olarak, Kalan tutar 2 yıl içerisinde 12 eşit taksitlerle
tahsil edilmektedir.

İstihdam Koşulları
5000 m2'ye kadar olan parseller için en az 10

5.000–10.000m2 arası parseller için en az 20 

10.000–20.000m2 arası parseller için en az 30

20.000m2'den büyük parseller için en az 50 kişi istihdam taahhüt etmesi gerekmektedir.

Kurulamayacak Tesisler
Yatırım konusu tesis, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin Madde 54 kapsamındaki Kurulamayacak tesisler içerisinde yer almaması gerekmektedir.

İmar Koşulları
Kurulması planlanan tesis için parsel alanının 1/4’ünden az taban alanlı proje üretilemez.