İlke ve Temel Değerlerimiz

a. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasında ve kanunlarında belirtilen tüm hususlara mutlak ve tartışmasız bağlılık ve adanmışlık
b. İş ahlakı
c. Sanayici odaklılık
d. Katılımcılık
e. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
f. Çevre ve halk sağlığına hassasiyet
g. Verimlilik
h. Akılcılık, bilimsellik ve çağdaşlık
i. Sosyal sorumluluk bilinci