Dünden Bugüne BOR OSB

Bölgemizde Bor dericiliğinin tarihsel gelişimi 1550 yıllarına yani 16. asra dayanmaktadır. Bor dericilik sektörü Türkiye ‘nin deri ihtiyacının %20 ‘sini karşılamaktadır. Bor dericiliği ilçe ekonomisinin yaklaşık %60 ‘ını karşılamaktadır. 1924 yılına kadar istasyon köprüsünün kuzeyinde bugünkü sebze pazarı  olan yerde ilkel yöntemlerle faaliyetlerini sürdürmüş olan Bor dericiliği, 1948 yılında Acıgöl mevkiine taşınmıştır. 2006 yılında alt yapının tamamlanması ile birlikte bir kısım sanayicimiz bölgede faaliyetlerine başlamış olup, bir kısmı halen eski dabakhanede faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bor -Ankara karayolunun 9.km ‘sine Bakanlar Kurulunun 07.04.1992 gün ve 21192 sayılı kararı ile kurulmuştur. 
Bor dericiliğinin sahip olduğu sağlıksız koşullar ve çevrenin de etkisi nedeniyle 1993 yılında Deri Organize Sanayi Bölgesi kurulmak üzere Niğde İl Özel İdaresi, Bor Belediyesi, Bor Dericiler Kooperatifinin iştirakiyle Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş, Müteşebbis Teşekkül  tesis edilerek faaliyetlerine başlanılmıştır. 1995 yılında 300 hektarlık alanda temel  atılarak 2003 yılında alt yapı hizmetleri tamamlanıp 2006 yılında sanayicilerin hizmetine sunulmuştur.
İlk aşamada Deri Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanan bölgemiz, sonradan 2002 yılında Karma ve Deri İhtisas olarak ikiye ayrılmıştır. Bölgemizde deri sektörünün yanında,  başka birçok sektör de faaliyette bulunmaktadır. Yatırım talepleri üzerine 2015 yılında ilave edilen 400 hektar alan ile birlikte toplam 700 hektar alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
 

2021-10-07

baslik

yazi

2021-10-05

baslik

yazi

2021-10-04

baslik

yazi