Ticareti bütünleştiren BOR OSB

Sanayi işletmelerinin belli bir bölgede toplanmasının sağlanarak, yatırımcılar için gerekli altyapı ve üstyapıları meydana getirmek, kaliteli-hızlı-güvenilir-kesintisiz hizmeti çevre ve halk sağlığını da gözeterek temin etmek, sanayicilerimizin sürdürülebilir rekabetçilik güçlerinin artırılması için gerekli habitatı oluşturmak ve bölgemizdeki iş hacmi ve istihdamın artırılarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.